Konsten att få betalt som restaurangägare

Restaurangbranschen är generellt en bransch med mycket snäva marginaler. Vinstmarginalen är låg och det är viktigt att man har full kontroll på finanserna. En restaurang har som regel många och höga fasta kostnader, framförallt i form av löner och lokalhyra vilket innebär att det inte får bli några luckor på intäktssidan. Betalar inte kunder som betalar på faktura, som till exempel cateringkunder och företagskunder, i tid kan det snabbt bli bekymmersamt.

Anlita hjälp för att få betalt i tid

Inom restaurangbranschen är det sällan som en kund bestrider en faktura. Skälet till att en kund inte betalar i tid är sällan att kunden inte är nöjd med vad som levererats. Anledningen till sena betalningar är oftast ren och skär glömska, eller att kunden har tillfälliga likviditetsproblem. De flesta kunder betalar efter att ha blivit påminda om sina fakturor. I något fall begär kunden respit och betalar några veckor senare.

Problemet för en restaurang är att denna typ av arbete tar tid och energi från administrationen. Samtidigt har man sällan de rutiner som gör att man kan handlägga påminnelser och krav på ett effektivt sätt. Många restauranger anlitar därför extern hjälp för att hantera denna del av verksamheten. Ett vanligt val är Intrum och dess företagstjänster där en restaurang kan få hjälp med det mesta som har med indrivning av fordringar att göra. Intrum kan hantera hela processen från den första påminnelsen till begäran om utmätning av ett utslag från Kronofogdemyndigheten.

Förebyggande åtgärder för att inte tappa intäkter

Även om det finns hjälp att få för att driva förfallna fordringar, är den mest effektiva lösningen att inte behöva driva in några fordringar överhuvudtaget. Det är i och för sig en omöjlighet i de flesta verksamheter. Kundförluster är en del av vardagen för de flesta företag, så även för företag inom restaurangbranschen. Men med bra rutiner och klara regler kan man åtminstone minska antalet fakturor som behöver drivas in.

Den mest effektiva åtgärden för att inte riskera att drabbas av kundförluster är att alltid kräva förskottsbetalning. Dessutom ska förskottsbetalningen uppgå till hela fakturabeloppet. Att kräva förskottsbetalning är inte på något sätt orimligt vad avser leveranser från en restaurang. Det är dessutom få kunder som kräver att få betala i efterskott, när de till exempel köper catering från en restaurang. En restaurang som är konsekvent med att tillämpa denna regel kommer i princip alltid att få betalt, och behöver inte bekymra sig om att lägga ner tid och pengar på att driva in sina fakturor.

cocktail